Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm trên website Benhsatucung.com sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cho bên thứ ba khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng.

Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Yêu cầu bắt buộc cung cấp thông tin khách hàng của cơ quan có thẩm quyền – có văn bản rõ ràng. 

Các thông tin khách hàng gồm: Họ và tên; Giới tính; Email; Địa chỉ; Điện thoại liên lạc… 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng vào mục đích sau:

  • Gửi thông tin sản phẩm, gửi phát sản phẩm đến khách hàng
  • Nâng cao mối liên kết và tương tác với khách hàng

Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, chúng tôi sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo. Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp các thông tin của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Tất cả các thông tin của khách hàng sẽ được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty nhằm phục vụ tra cứu khi cần thiết.

Địa chỉ lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân: Công ty cổ phần Dược phẩm PQA

Địa chỉ trụ sở: Số 99, đường 10, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định.

Điện thoại : 0818.288.717

4. Chính sách chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Những khách hàng đã mua, sử dụng sản phẩm dược, thực phẩm chức năng do benhsatucung.com nếu muốn chỉnh sửa, thay đổi hoặc yêu cầu xóa bỏ và các yêu cầu khác có thể gọi điện thoại, email hoặc đến tận trụ sở của chúng tôi để yêu cầu chỉnh sửa. 

Chúng tôi, sau khi tiếp nhận yêu cầu chỉnh sửa thông tin của khách hàng sẽ tiến hành thực hiện thay đổi trong vòng 24h.

5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân trong các tình huống sau:

  • Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ và hỗ trợ
  • Đặt mua và sử dụng dịch vụ của Website
  • Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác
  • Đăng ký nhận thư, email quảng bá hoặc các loại tin tức khác
  • Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch
  • Đơn vị tổ chức thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng khi được sự đồng ý trước của khách hàng

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng Website benhsatucung.com được bảo mật.