Chính sách khiếu nại

Quy trình xử lý phản hồi của khách hàng: 

Tiếp nhận mọi phản hồi của khách hàng liên quan đến việc mua sản phẩm trên website: benhsatucung.com qua email: tuvan@thuocnampqa.vn hoặc hotline: 0818.288.717

Tất cả mọi trường hợp đổi trả và chăm sóc khách hàng, người mua có thể liên hệ với website: benhsatucung.com theo những thông tin được niêm yết công khai trên website.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần Dược phẩm PQA

Số 99, đường 10, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định.

Điện thoại : 0818.288.717 – website: www.benhsatucung.com